ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A szerződés tárgya az Szépség.eu Trade Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó leírás tartalmazza.

Adatok

Cégnév: Szépség.eu Trade Kft
Székhely: 1191 Budapest, Templom tér 5. 2/1
Adószám: 25191697-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-205146
Telefonszám: +36-20-525-0505
E-mail cím: webshop@szepseg.eu

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az Szépség.eu Trade Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Szépség.eu Trade Kft (1191 Budapest, Templom tér 5. 2/1., adószám: 25191697-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-205146), mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 

I. Általános információk

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon a +36-20-525-0505-ös telefonszámon vagy e-mail-ben a webshop@szepseg.eu címen teheti meg.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

 

II. Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Vevő a megrendeléskori árat fizeti, plusz a hozzá tartozó szállítási díjat.
A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történhet:

Magyarország területén a GLS futárszolgálatnak készpénzben.
A szállítási idő: 2-7 munkanap a rendelés leadásától számítva.
Esetleges átmeneti készlethiány esetén Szolgáltató e-mail-ben értesíti Vevőt a várható szállítási határidőről.

 

III. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az Szepseg.eu Trade Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

A Szepseg.eu Trade Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

IV. Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

V. Kuponkód

A kuponkódok egyéb más akciókkal nem összevonhatók, illetve akciós termékekre nem érvényesíthetők!*

 

A Webáruház üzemeltetője
cégnév: Szépség.eu Trade Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Templom tér 5. 2/1
Vevőszolgálati e-mail: webshop@szepseg.eu